Vyhodnocení přijetí Eura v ČR

Členství v Evropské unii přináší vyšší standardy v životním prostředí, zdravotnictví, sociálním zabezpečení a jiných oblastech. Občané získávají možnost volně cestovat, studovat či se usazovat na trvalo v jakémkoli členském státě. Po vstupu do EU se méně prosperující regiony mohou těšit na dotace ze Strukturálních fondů EU a z Fondu soudržnosti. Být součástí tak významného […]

Číst více
Význam zavedení Eura pro podnikatelskou sféru

Odstranění kursového rizika Obchoduje-li firma se zahraničím, musí ve svém finančním plánování a rozhodování zvažovat dopady změn měnového kurzu. Čím delší je plánovací horizont, tím více nepředvídatelné výkyvy měnového kurzu zatěžují hodnověrnost současných rozhodnutí a staví podniky před nemalá rizika. Proti těmto rizikům se podniky částečně mohou zajistit u komerčních bank a dalších finančních institucí, […]

Číst více
Úprava informačních systémů a finančního výkaznictví po příjetí Eura

Zavedení eura si vyžádá investice na pořízení nových účetních programů, marketingových databází a dalších nezbytných prvků informačních systémů. Pečlivě zvažována by měla být i otázka modernizace stávajících informačních systémů. Podnik by se měl přesvědčit, zda program zakoupený nejpozději tři roky před zavedením eura bude schopen pracovat i s eury (Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České […]

Číst více
Cenová politika a marketing

Se zavedením eura vzniká povinnost převést všechny peněžní částky z českých korun na eura podle oficiálního přepočítacího koeficientu, který bude oznámen přibližně šest měsíců před zavedením eura (Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice, 2008c). Na obchodníky a poskytovatele služeb se také bude vztahovat tzv. povinnost duálního označování cen (na cenovkách a v cenících, na účtenkách), […]

Číst více
Podnikatelská sféra České republiky

V České republice je přibližně dva a půl milionů podnikatelských subjektů, od malých živnostníků po velké nadnárodní společnosti. Všechny tyto firmy se budou muset na zavedení eura dobře připravit. Budou muset vyhodnotit účelnost vynaložených prostředků a zvolit by přitom měly takové postupy, které budou maximalizovat přínosy pro své firmy. Vzhledem k vysoké rozmanitosti se rozsah […]

Číst více
Veřejné mínění o zvišování cen

Ústav pro výzkum veřejného mínění při Statistickém úřadu SR uskutečnil ve dnech 1. – 9. března 2009 průzkum, kterého součástí byly i otázky věnované tématu euro. Výběrový soubor tvořilo 1170 občanů SR ve věku od 16 roků a výše. V centru výzkumného zájmu byly mimo jiné otázky spojené s hodnocením rozhodnutí přijetí společné měny euro a s […]

Číst více
Odhad nákladů na zavedení eura pro podniky

Hlavní nevýhodou zavedení eura pro podniky byly jednorázové náklady, které vznikají při přechodu na novou měnu. Každý podnikatelský subjekt si musí svoje náklady pokrýt sám. Zatím co náklady na technickou výměnu měny jsou jednorázové, úspory nákladů se budou opakovat každý rok (Naša mena, 2009d). Náklady na přizpůsobení se firem na euro dosáhnou na konci kalendářního […]

Číst více
Příklad Slovenska po přijetí Eura

Vliv zavedení eura na podnikatelský sektor Zavedení eura na Slovensku ovlivnilo všechny subjekty národního hospodářství. Pro podnikatele mělo zavedení eura jak praktické, tak i strategické důsledky. Hned po zavedení eura se projevily tzv. přímé vlivy zavedení eura, které okamžitě ovlivnily podnikatelské subjekty (Národná banka Slovenska, 2006). Nejvýznamnějším přímým přínosem pro podnikatelský sektor bylo odstranění transakčních […]

Číst více
Výhody zavedení Eura pro občany ČR a spotřebitele

Pohodlnejší cestování Při služební cestě do zahraničí a na dovolenou již nebude nutné pokaždé měnit peníze. To uspoří nejen čas při hledání směnárny s nejvýhodnějším kurzem, ale i poplatky za výměnu peněz. Pohodlnější bude i nakupování, neboť naší občasné budou dobře obeznámeni s eurovými bankovkami a mincemi z každodenního používání eura v domácí ekonomice. Odpadne riziko, že v cizí […]

Číst více
Co znamená Euro pro občany

Pro úplnost je zde uvedeno shrnutí významu přijetí eura pro občany a spotřebitele. Zavedení eura v České republice proběhne k 1. lednu, kdy euro nahradí českou korunu jak v hotovostním tak i bezhotovostním platebním styku ve stejném okamžiku (scénář jednorázového přechodu na euro, tzv. Big bang). O roku, kdy k tomuto kroku dojde, ještě není […]

Číst více