Bezpečnost telefonního bankovnictví

Pro zajištění bezpečnosti se u telefonního bankovnictví (i mobilního) dá použít elektronický klíč. Tento způsob je vysoce bezpečný, ale vzhledem k jeho vysoké ceně jsou používány jednodušší metody. Pro pasivní operace, zejména zjišťování zůstatku na účtu, se využívá osobního čísla klienta a číselného hesla (PIN). V praxi se často používá dvouúrovňový systém ochrany. Klient při […]

Číst více
ČTVRTLETNÍ HODNOCENÍ Ford Motor Company

Jeden z  prvních nápadů  vnukl Wall Street. V roce 1956, přestala být Ford Motor Company soukromou firmou. Nyní firmu vlastnila početná skupina akcionářů, kteří se velmi zajímali o  zdraví a výkonnost. V těchto případech je pravidlem, že se akcionářům posílá každé tři měsíce podrobná finanční zpráva. Čtyřikrát do roka  měli pod lupou těchto čtvrtletních zpráv […]

Číst více
Odstranění fyzických překážek na hranicích

Celní kontroly mezi členskými zeměmi zůstaly zachovány až do poloviny 80. let, a to z několika příčin. Jednak pro statistické účely, z daňových důvodů, hlavně však proto, aby se zabránilo dovozu zboží, které neodpovídalo domácím předpisům. Kvůli tomu bylo nutno podstupovat složité celní formality a vedle toho byly kontrolovány také osoby. Po roce 1985 byly celní […]

Číst více
Nevýhody spojené se zavedením jednotné měny

Neomezený pohyb kapitálu může přinést nebezpečí přelévání zdrojů z oblastí s nižší produktivitou do oblastí, kde je produktivita vyšší, Směnný kurs nebude možné používat jako nástroj obchodní politiky. Vlády tak ztratí možnost zvyšovat svoji konkurenceschopnost pomocí devalvace. Přechod na euro přináší pro každý podnik i nové náklady spojené s adaptací na euro, včetně nákladů na přípravu managementu a […]

Číst více
Telefón ako základní nástroj přímeho bankovnictví

Základním nástrojem přímého bankovnictví je telefon – pevná linka. Tento způsob komunikace s bankou vystupuje pod různými názvy, jako například telefonní bankovnictví, telebanking, phonebanking a jiné. Patří k historicky nejstarší formám elektronického bankovnictví. Prostřednictvím telefonu lze realizovat celou škálu běžných bankovních operací, aniž bychom museli sledovat, kdy má banka otevřeno pro veřejnost. Pouze složitější a […]

Číst více
UMĚT SE SOUSTŘEDIT

Schopnost soustředit se a umění využít čas je to hlavní, co potřebujete, abyste uspěli v podnikání – a skoro všude jinde, když už jsme u toho. Od vysokoškolských let jsem vždy přes týden tvrdě pracoval a víkendy se snažil vyhradit pro rodinu a oddech. Kromě období opravdových krizí jsem nikdy nepracoval v pátek večer, v […]

Číst více