Bankovní sektor

Vznik bank Reálné peníze, ať už ve formě drahých kovů nebo bankovek vždy znamenaly a znamenají pro jejich držitele formu bohatství. Jejich vlastnictví nebo držba většího množství vyžaduje bezpečnostní opatření proti odcizení (trezory). To bylo kdysi zcela nezbytné u zlatníků, klenotníků a obchodníků se zlatem. Ve středověké Anglii začali klenotníci poskytovat ostatním lidem, především řemeslníkům […]

Číst více
Některé myšlenky P.Druckera

A) Všeobecně je rozšířen názor, že podnikatelská činnost je nesmírně riziková. A v těch oblastech inovací, o nichž je veřejnost nejvíc informována, jako jsou progresivní technologie -např.mikropočítače nebo biogenetika- je úmrtnost skutečně vysoká a šance na úspěch, či dokonce pouhé přežití, se zdají být velmi nízké. Proč by tomu ale tak muselo být? Podnikatel, jak […]

Číst více
Mobbing

Pod anglickým slovem mobbing se skrývá označení pro psychoteror či teror na pracovišti. Jedná se o skryté a rafinované šikanování určitého pracovníka obvykle za účelem jeho propuštění ze zaměstnání. Mezi typické mobbingové situace patří šíření falešných fám, vyčlenění z týmu, urážky a nevraživost, zadržování informací, sexuální obtěžování, napadání sociálních vztahů a prestiže, napadání kvality pracovního či […]

Číst více
Eurozóna

Evropská únie Zvláštní vrcholné zasedání Evropské unie v květnu roku 1998 konstatovalo, že pro zavedení jednotné měny euro se kvalifikovalo 11 zemí Evropské unie (Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Nizozemsko, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Španělsko). Kursy měn těchto zemí k euru byly ke konci roku 1998 trvale fixovány ve formě přepočítacích koeficientů. Od roku 2001 […]

Číst více
Primární a sekundární trh, emitenti, zprostředkovatelé a investoři

Cenní papíry Obchody s cennými papíry (je jich cca 200 druhů) na peněžním a kapitálovém trhu se provádějí na tzv. primárním a sekundárním trhu. Na primárním trhu se obchodují cenné papíry, které emitent vydává poprvé (nově). Emitentem, jak již bylo řečeno, může být podnik, banka, stát, obec, ale i fyzická osoba. Jestliže výstavce CP obdržel […]

Číst více
Dvojí postup k úspěchu

První postup Pro první postup užívá P.Drucker vojenského úsloví z dob Občanské války: Seber všechny síly a marš! Tedy shromáždit co největší počty lidí i prostředků a postupovat rychleji než jiní. Proti této těžké jízdě klade lehkou kavalerii, která užívá jiných taktik. Jednu nazývá tvořivá imitace. Uvádí  několik příkladů, jak se podnik pustil do novoty, […]

Číst více
Konflikty

Pojem konflikt Konflikty se odehrávají v rovině vztahů, tj. kdy se do diskuse na věcné úrovni vstupují osobní vztahy jednotlivých účastníků a dochází k napětí na emocionální úrovni. Vznikají buď z určité zásadní události, kdy dojde k zasažení zájmu skupiny, nebo pozvolna postupem času. Živnou půdou pro vleklé konflikty je prostředí, ve kterém je negativně pohlíženo na otevřenou neshodu […]

Číst více
Všeobecní pohled na názor nekalí souťeže

Pohled všeobecní V současnosti se dle všeobecního názoru se mal spotřebitel stát v mnoha případech obětí businessu. Existuje nespočet případů, kdy dochází k porušování zákona o ochraně spotřebitele nebo ke klamání zákazníka a to jen kvůli tomu, že se výrobci či poskytovatele služeb snaží vydělat co nejvíce peněz. Neuvědomují si však, že ztráty, které budou vyplývat ze ztráty zákazníkovy […]

Číst více