Krátkodobé úvěry

Zajišťují krytí krátkodobých potřeb (tj. do jednoho roku). Je běžnou skutečností, že příjmy firem nejsou často v časovém souladu právě s okamžikem, kdy je potřeba uhradit dodavatelské faktury. To vyplývá z faktu, že prakticky každá firma je současně dodavatelem i odběratelem, má řadu pohledávek i závazků a úhrady i platby se nemusejí časově shodovat. V […]

Číst více
Příklad Slovenska po přijetí Eura

Vliv zavedení eura na podnikatelský sektor Zavedení eura na Slovensku ovlivnilo všechny subjekty národního hospodářství. Pro podnikatele mělo zavedení eura jak praktické, tak i strategické důsledky. Hned po zavedení eura se projevily tzv. přímé vlivy zavedení eura, které okamžitě ovlivnily podnikatelské subjekty (Národná banka Slovenska, 2006). Nejvýznamnějším přímým přínosem pro podnikatelský sektor bylo odstranění transakčních […]

Číst více
Úvěrový trh

Úvěry Základním nástrojem aktivních obchodů komerčních bank je poskytování úvěrů. Úvěr je považován za nezbytný prvek moderního tržního hospodářství, je to nástroj, který umožňuje firmám překlenout nesoulad mezi dobou, kdy nutně potřebují finanční zdroje a okamžikem, kdy je vytvoří. Úvěr znamená překonání časového úseku mezi potřebou finančních prostředků a jejich vytvořením Tento finanční nástroj je […]

Číst více
Výhody zavedení Eura pro občany ČR a spotřebitele

Pohodlnejší cestování Při služební cestě do zahraničí a na dovolenou již nebude nutné pokaždé měnit peníze. To uspoří nejen čas při hledání směnárny s nejvýhodnějším kurzem, ale i poplatky za výměnu peněz. Pohodlnější bude i nakupování, neboť naší občasné budou dobře obeznámeni s eurovými bankovkami a mincemi z každodenního používání eura v domácí ekonomice. Odpadne riziko, že v cizí […]

Číst více
Funkce a postavení centrální banky

Existence centrální banky je známkou měnové samostatnosti státu. Centrální banka určuje, vymezuje a koordinuje celkovou státní měnovou a úvěrovou politiku. Z hlediska svého postavení mezi exekutivními orgány může být její postavení různé, v převážné míře však bývá deklarována nezávislost centrální banky na vládě, jindy je vrcholový představitel centrální banky členem vlády. Povinností centrální banky je […]

Číst více
Co znamená Euro pro občany

Pro úplnost je zde uvedeno shrnutí významu přijetí eura pro občany a spotřebitele. Zavedení eura v České republice proběhne k 1. lednu, kdy euro nahradí českou korunu jak v hotovostním tak i bezhotovostním platebním styku ve stejném okamžiku (scénář jednorázového přechodu na euro, tzv. Big bang). O roku, kdy k tomuto kroku dojde, ještě není […]

Číst více
Digitální podpis

Digitální (elektronický) podpis slouží k prokázání původu zprávy. Banka každý vydaný dokument, u kterého to má smysl, na vyžádání digitálně podepíše. Klient má tak jistotu, že zpráva pochází skutečně z banky. Samozřejmě to platí i opačně. Princip digitálního podepisování je podobný asymetrickému šifrování, pouze se zde otočí role veřejného a soukromého klíče. Digitální podpis je […]

Číst více
Makroekonomické nevýhody

Jednorázové náklady na zavedení eura Přechod na euro v podnikovém sektoru si vyžádá vynaložení nemalých nákladů. Bude potřeba upravit informační systémy, přecenit zboží, vydat nové cenové katalogy, vyškolit zaměstnance a provést mnoho dalších úkonů. Tyto náklady si každý podnik bude hradit z vlastních zdrojů. Jedná se však vesměs o jednorázové náklady, zatímco výhody dané používáním […]

Číst více