Flexibilní systém zaměstnaneckých výhod – cafeteria

„Flex systém“ Cafeteria v tomto smyslu neznamená posezení u kávy nebo podnik kávu nabízející. Podstata flexibilního systému zaměstnaneckých výhod – kafeteria spočívá v tom, že firma poskytne svým zaměstnancům příspěvek určité hodnoty často vyjádřen „body“. Zaměstnanci si je pak mohou vyměnit za tu výhodu, kterou si sami vyberou. Mimo to může management udělovat extra body […]

Číst více
Zaměstnanecké benefity (employee benefits – zaměstnanecké výhody)

Jedná se o takové výhody, které zaměstnavatel poskytuje navíc k pravidelné mzdě zaměstnance za jeho pracovní úsilí. Od eventuálního růstu mzdy se ale odlišují určitým způsobem daňového zvýhodnění (např. jsou osvobozeny od odvodu sociálního a zdravotního pojištění). Proto takto složená odměna je výhodnější pro obě strany. Pro zaměstnance o částky, které by musel odvést do […]

Číst více
Motivační program

V řízení podniku musí být věnována pozornost celé řadě otázek: jak přistupovat k vedení zaměstnanců a celého zaměstnaneckého kolektivu, jak upevňovat jejich pracovní kázeň, jak hodnotit dosahované výsledky, jak vytvářet podmínky pro osobní rozvoj. Cílem je udržet v zaměstnaneckém kolektivu výkonnost, aktivitu a stabilitu. Zkušenosti ukazují, že problém je nutné řešit v podmínkách každého podniku […]

Číst více
POJEM MOTIVACE

Motivaci lze definovat jako proces ovlivňování lidí takovým způsobem, aby jejich činnost přispívala k předpokládaným cílům organizace. Cílem motivace není manipulace s lidmi, ale poznání potřeb, které zvyšují výkon a spokojenost zaměstnanců. A právě lidská motivace pramení z vědomých či nevědomých potřeb. Motivovat tedy znamená, dát člověku osobní cíl shodný s jeho přáním či potřebami. […]

Číst více
Vývoj motivační teórie

Dělníci v 19. století pracovali v ne zrovna bezpečném prostředí, v pracovních směnách okolo 12 až 14 hodin za den, 6 nebo 7 dní v týdnu, za velice nízké mzdy. Zajištění jejich bezpečnosti bylo mizivé, ale chudoba a nezaměstnanost byla tak vysoká, že byli vděčni za to, že mají vůbec nějakou práci. Peníze byly tedy […]

Číst více
MOTIVACE

Co je to motivace V současné době se motivace a mimořádné oceňování personálu rozvíjejí a začíná být plně vnímána jejich důležitost. Velké organizace, zvláště pak mezinárodní řetězce, mají velmi propracované motivační systémy. Tímto tématem se již řadu let zabývají personální agentury, které mohou pro danou firmu vytvořit určitý systém odměňování a motivace personálu v souladu […]

Číst více