Ekonomická integrace Evropy

Současný stav hospodářské integrace 25 evropských států má více než padesátiletou historii. Postupně od padesátých let minulého století se některé evropské státy rozhodly vytvořit a dále rozšiřovat vzájemně výhodnou ekonomickou integraci, která vyústila do vzniku Evropské unie. Počátky integračních snah Počátky integračních snah se datují již do roku 1950, kdy francouzský ministr Robert Schuman přišel […]

Číst více
Centrální banka a regulace a dohled finančního trhu

V české republice je představována centrální banka Českou národní bankou (ČNB). V čele ČNB stojí bankovní rada. Rada je tvořena guvernérem, dvěma viceguvernéry a čtyřmi dalšími členy. Členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na období šesti let. Bankovní rada je povinna minimálně dvakrát ročně podávat Parlamentu zprávy o měnovém vývoji a veřejnost i nejméně jednou […]

Číst více