Rozhodující roli v oblasti podniku hrají tři role

– strategie podniku – kapitálové zdroje a financování růstu – vzájemný vztah mezi státem, podnikem a zaměstnanci. a) strategie podniku Japonsko velmi brzy poznalo, že své výrobky může prosadit na světových trzích jen tehdy, zaujme-li čelní pozici v oblasti nákladů a kvality.S využitím mzdy, centralizace výroby, investic do automatizace, standardizace výrobků, zvýšení seriovosti výroby a […]

Číst více
Stimulační systémy

V těchto systémech se nejvýrazněji projevují zvláštnosti japonského systému řízení. Obsahují různá specifika, velmi spletitou síť neobvyklých vazeb a chování. Jsou středem všeobecného studijního zájmu, protože je jim připisován největší podíl na dosahování vysoké produktivity japonské výroby. Tyto systémy svou celkovou orientací na lidskou aktivitu zásadně ovlivňují vnitřní výkonost celkového systému. Motivační systém je definován […]

Číst více
Japonský systém řízení

Plánovací systémy Makroekonomický systém plánování se vztahuje k plánování ekonomiky jako celku.jeho funkcí je dosahování stanovených ekonomických cílů a dosažení určité koordinace činností mikroekonomických jednotek v zájmu rozvoje celé ekonomiky. Prakticky uplatňovaný systémový přístup k centrálnímu plánování není shodný s dříve u nás užívaným pojetím, je založen na trvalé pozornosti japonských odborníků, kteří se věnují […]

Číst více
VÍTĚZNÝ TÝM

Co je třeba, aby člověk měl vítězný tým? (dle Vince Lombardiho, fotbalového trenéra) Začít se základy. Hráč musí znát základy hry a vědět, jak se na jeho místě hraje. Potom ho musíš udržet v linii. To je disciplína. Všichni musí hrát jako družstvo, ne jako hlouček jednotlivců. S primadonami je třeba rázně skoncovat. Ale dobré […]

Číst více
UMĚNÍ ROZHODNOUT A MOTIVACE

Vlastnost,která tvoří dobrého managera je rozhodnost. Můžete mít nejfantastičtější počítače na světě, můžete mít po ruce všechny možné grafy a čísla, ale nakonec musíte vždycky všechny informace shrnout, stanovit přesný časový rozvrh a jednat. Není pochyb o tom, že manažer ručí za  o, že dá dohromady co nejvíce relevantních faktů a výhledů. Ale v určitém […]

Číst více
ČTVRTLETNÍ HODNOCENÍ Ford Motor Company

Jeden z  prvních nápadů  vnukl Wall Street. V roce 1956, přestala být Ford Motor Company soukromou firmou. Nyní firmu vlastnila početná skupina akcionářů, kteří se velmi zajímali o  zdraví a výkonnost. V těchto případech je pravidlem, že se akcionářům posílá každé tři měsíce podrobná finanční zpráva. Čtyřikrát do roka  měli pod lupou těchto čtvrtletních zpráv […]

Číst více
UMĚT SE SOUSTŘEDIT

Schopnost soustředit se a umění využít čas je to hlavní, co potřebujete, abyste uspěli v podnikání – a skoro všude jinde, když už jsme u toho. Od vysokoškolských let jsem vždy přes týden tvrdě pracoval a víkendy se snažil vyhradit pro rodinu a oddech. Kromě období opravdových krizí jsem nikdy nepracoval v pátek večer, v […]

Číst více
LEE IACOCCA

Lee (původně Lido) Iacocca, syn italského přistěhovalce, ctižádostivý dravý a houževnatý manažer, zaujal celou USA i další svět tím, jak se dokázal vyšplhat až na vrchol Fordovy pyramidy. Jeho kniha „Iacocca,vlastní životopis“ se stala největším bestsellerem všech dob. Autor se ukazuje ve světle dělného šéfa bez ceremonií. Jeho hlavní výzbrojí je bezmezná snaha vyniknout,zdravý rozum […]

Číst více
Některé myšlenky P.Druckera

A) Všeobecně je rozšířen názor, že podnikatelská činnost je nesmírně riziková. A v těch oblastech inovací, o nichž je veřejnost nejvíc informována, jako jsou progresivní technologie -např.mikropočítače nebo biogenetika- je úmrtnost skutečně vysoká a šance na úspěch, či dokonce pouhé přežití, se zdají být velmi nízké. Proč by tomu ale tak muselo být? Podnikatel, jak […]

Číst více
Dvojí postup k úspěchu

První postup Pro první postup užívá P.Drucker vojenského úsloví z dob Občanské války: Seber všechny síly a marš! Tedy shromáždit co největší počty lidí i prostředků a postupovat rychleji než jiní. Proti této těžké jízdě klade lehkou kavalerii, která užívá jiných taktik. Jednu nazývá tvořivá imitace. Uvádí  několik příkladů, jak se podnik pustil do novoty, […]

Číst více