Volný pohyb zboží

Prvním krokem ke zcela volnému pohybu zboží mezi členskými zeměmi bylo zřízení celní unie v roce 1968 (Had a Urban, 2000). Jejím výsledkem bylo: – dstranění cel na dovozy a vývozy mezi členskými státy a rovněž zákaz jiných dávek s podobným účinkem, – odstranění všech kvantitativních omezení dovozu a vývozu a opatření s podobným účinkem, – odstranění […]

Číst více
Výhody fungování jednotné měny

Nová měna znamená nepochybně největší pokrok v evropské integraci. Podle názoru řady evropských analytiků by jedním z důsledků zavedení eura mělo být sjednocení daňových systémů, zejména v oblasti daní z přidané hodnoty. Euro je měnou velkého a likvidního finančního trhu, který je se svými 290 miliony obyvatel největším na světě a reprezentuje světově nejvýznamnější kulturní i […]

Číst více
Elektronické bankovnictví

V poslední době dochází k velmi rychlému rozvoji informačních a komunikačních technologií (IS/IT). Podniky, ale ani občané se ve své podnikatelské činnosti dnes již neobejdou bez kvalitního bankovního servisu. Tento rychlý rozvoj umožňuje tvorbu a využití moderních bankovních systémů a nezbytnou spolupráci bank, podniků a provozovatelů sítí, k využívání bankovních produktů, jak firmami, tak občany. […]

Číst více
LEE IACOCCA

Lee (původně Lido) Iacocca, syn italského přistěhovalce, ctižádostivý dravý a houževnatý manažer, zaujal celou USA i další svět tím, jak se dokázal vyšplhat až na vrchol Fordovy pyramidy. Jeho kniha „Iacocca,vlastní životopis“ se stala největším bestsellerem všech dob. Autor se ukazuje ve světle dělného šéfa bez ceremonií. Jeho hlavní výzbrojí je bezmezná snaha vyniknout,zdravý rozum […]

Číst více
Postup evropského ekonomického integračního procesu

Integrační proces v ekonomické oblasti Integrační proces v ekonomické oblasti znamená především to, že se propojují doposud oddělené národní trhy, že se postupně slučují, čímž vzniká větší, rozsáhlejší trh, který přináší výhody všem zúčastněným zemím. Ekonomický přínos integračního propojení je zcela patrný. Při větším trhu vzniká větší odbytiště, podniky mohou dosahovat optimálního rozsahu výroby, protože […]

Číst více
Evropská měnová unie

Jak ukazuje historie, nebyla cesta k jednotné měně vůbec jednoduchá a jednoznačná. Dynamika, kterou projekt EMU získal v roce 1990, byla do jisté míry důsledkem odhodlání Francie, které vyplývalo z přání nahradit poručnictví Bundesbanky společnou kontrolou měnové politiky a obecně z přání posílit struktury Společenství tak, aby si poradily s růstem síly Německa. Francouzi tak stejně […]

Číst více