Delorsovy návrhy a Smlouva o Evropské unii

Prosinec 1989 V prosinci 1989 šéfové států a vlád svolali konferenci vlád a států a to na 14. a 15. prosince do Říma. Tento velmi časný termín byl zvolen také pod vlivem rýsujícího se německého sjednocení. Zatímco se spolková vláda ocitla pod tlakem dokumentovat svoji integrační politiku, projevila zejména Francie rostoucí zájem zavázat sjednocené Německo […]

Číst více
Flexibilní systém zaměstnaneckých výhod – cafeteria

„Flex systém“ Cafeteria v tomto smyslu neznamená posezení u kávy nebo podnik kávu nabízející. Podstata flexibilního systému zaměstnaneckých výhod – kafeteria spočívá v tom, že firma poskytne svým zaměstnancům příspěvek určité hodnoty často vyjádřen „body“. Zaměstnanci si je pak mohou vyměnit za tu výhodu, kterou si sami vyberou. Mimo to může management udělovat extra body […]

Číst více
Peněžní a kapitálový trh

Peněžní trh Z hlediska času byla stanovena hranice mezi peněžním a kapitálovým trhem na 1 rok. Dá se tedy říci, že pokud jsou investované nebo uložené peníze disponibilní do jednoho roku, pak se transakce mezi účastníky trhu uskutečňují na trhu peněz. Pokud je disponibilita peněz delší (například tzv. povodňové dluhopisy byly proplatitelné za 5 roků), […]

Číst více
P.Drucker

Drucker Drucker dává vznik managamentu do souvislosti se vznikem odborných znalostí. Management z nich dělá kapitál. Drucker často staví management proti podnikatelství. Podle jeho názoru podnikatelství není součástí managementu. Vlastníci, zejména institucionální , dovozuje P.Drucker, bývají spekulanty. Nemají zájem ani na podniku, ani na jeho prosperitě, nepředpokládá se, že by měli jinou starost než peněžní […]

Číst více
Firemní kultura – překážky, motivace

Pojem firemní kultura Pojem finanční kultura označuje to, čím je charakteristický dobře sehraný tým – snahou být úspěšný na základě smluvených hodnot a cílů. S tím souvisí to, že tým je obeznámen s tím, jak čelit překážkám, jak se motivovat, vyjadřovat své názory a čelit novým úkolům. Překážky v práci týmu souvisí nenaplněním očekávání pracovníka od společné práce […]

Číst více
Neetické chování prodejců (2.část)

V poslední době jsou spotřebitelé vystavování neetickému chování výrobců potravin ia drogistických potřeb. Tito obchodníci jsou čím dál vynalézavější v nápadech, jak za méně zboží vytáhnout z lidí více peněz. Otázkou však zůstává, jak dlouho bude trvat, než si toho zákazníci všimnou a přestanou od těchto „vychytralých“ prodejců výrobky kupovat. Německé Spotřebitelské centrum analyzovalo triky, které […]

Číst více
80. léta – velký krok vpřed

Evropský měnový systém Evropský měnový systém napomohl v 80. letech stabilizovat devizové kursy měn. Ve srovnání s obdobím v letech 1975 – 1979 byly jejich výkyvy mezi roky 1979 – 1985 poloviční a v období 1986 – 1989 se snížily o další polovinu (Lacina, 2007). Platilo to jak pro kursy nominální, v nichž se realizují […]

Číst více
Zaměstnanecké benefity (employee benefits – zaměstnanecké výhody)

Jedná se o takové výhody, které zaměstnavatel poskytuje navíc k pravidelné mzdě zaměstnance za jeho pracovní úsilí. Od eventuálního růstu mzdy se ale odlišují určitým způsobem daňového zvýhodnění (např. jsou osvobozeny od odvodu sociálního a zdravotního pojištění). Proto takto složená odměna je výhodnější pro obě strany. Pro zaměstnance o částky, které by musel odvést do […]

Číst více