Harmonogram zavedení eura v České republice

Euro bude v České republice zavedeno pomocí scénáře jednorázového přechodu na euro, nazývaného také jako velký třesk. To znamená, že ve stejném okamžiku se eurem začne platit v hotovostním i bezhotovostním platebním styku. Celý přechod na euro lze rozdělit do pěti fází, jejichž posloupnost ilustruje následující obrázek (Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice, […]

Číst více
Homebanking

Spolu s rozvojem informačních technologií v 80. a 90. letech začaly banky nabízet klientům nový a tehdy převratný způsob komunikace klienta a banky (určený zejména firmám), označovaný jako homebanking. Tento typ bankovnictví spočívá v propojení klienta s bankou pomocí počítače a Internetu. Pokud chce podnik tuto službu využívat, musí s bankou uzavřít smlouvu, banka mu […]

Číst více
VÍTĚZNÝ TÝM

Co je třeba, aby člověk měl vítězný tým? (dle Vince Lombardiho, fotbalového trenéra) Začít se základy. Hráč musí znát základy hry a vědět, jak se na jeho místě hraje. Potom ho musíš udržet v linii. To je disciplína. Všichni musí hrát jako družstvo, ne jako hlouček jednotlivců. S primadonami je třeba rázně skoncovat. Ale dobré […]

Číst více
Euro v České republice

Národní koordinační skupina Zavedení eura je krok, na který je třeba se dobře připravit. S přípravami je nutné začít v dostatečném předstihu, neboť identifikace a vyjasnění souvisejících otázek, stejně jako přijetí potřebných právních norem a vypracování metodických pokynů není možné provést ze dne na den. Z tohoto důvodu již bylo vytvořeno institucionální zázemí pro přípravu České republiky […]

Číst více
Zabezpečení mobilního bankovnictví

SMS bankovnictví funguje prostřednictvím nezašifrovaných SMS zpráv. Na první pohled to nevypadá příliš bezpečně, ale banka i k této aplikaci může vydávat tzv. autentizační kalkulátor, s jehož pomocí je možno vygenerovat speciální kód, který klient vloží do struktury SMS zprávy. Při nahrání aplikace GMS SIM Toolkit dojde k zašifrování SIM karty, zašifrovány jsou i SMS […]

Číst více
UMĚNÍ ROZHODNOUT A MOTIVACE

Vlastnost,která tvoří dobrého managera je rozhodnost. Můžete mít nejfantastičtější počítače na světě, můžete mít po ruce všechny možné grafy a čísla, ale nakonec musíte vždycky všechny informace shrnout, stanovit přesný časový rozvrh a jednat. Není pochyb o tom, že manažer ručí za  o, že dá dohromady co nejvíce relevantních faktů a výhledů. Ale v určitém […]

Číst více
Odstraňování daňových překážek

Pokud mezi členskými zeměmi existují velké rozdíly v sazbách nepřímých daní (daně z přidané hodnoty a spotřební daně), jež vstupují do konečné ceny výrobku, budou tím vážně narušeny soutěžní podmínky jejich vzájemného obchodu. Na společném trhu si budou konkurovat stejné výrobky, avšak s různou cenou. Cenové rozdíly však nebudou výsledkem nižších nákladů, ale toho, že země […]

Číst více
Evropská centrální banka

Založena k 1.7.1998 (jejím předchůdcem byl Evropský měnový institut, dočasná instituce založená 1. ledna 1994) se základním jměním 5 mld. Euro (přičemž státy neúčastnící se třetí fáze Hospodářské a měnové unie – Dánsko, Řecko, Spojené království a Švédsko – splatily pouze 5% svých podílů). Je zodpovědná za jednotnou měnovou politiku v průběhu třetí fáze realizace […]

Číst více