Všeobecní pohled na názor nekalí souťeže

Pohled všeobecní V současnosti se dle všeobecního názoru se mal spotřebitel stát v mnoha případech obětí businessu. Existuje nespočet případů, kdy dochází k porušování zákona o ochraně spotřebitele nebo ke klamání zákazníka a to jen kvůli tomu, že se výrobci či poskytovatele služeb snaží vydělat co nejvíce peněz. Neuvědomují si však, že ztráty, které budou vyplývat ze ztráty zákazníkovy […]

Číst více
Neetické chování prodejců (2.část)

V poslední době jsou spotřebitelé vystavování neetickému chování výrobců potravin ia drogistických potřeb. Tito obchodníci jsou čím dál vynalézavější v nápadech, jak za méně zboží vytáhnout z lidí více peněz. Otázkou však zůstává, jak dlouho bude trvat, než si toho zákazníci všimnou a přestanou od těchto „vychytralých“ prodejců výrobky kupovat. Německé Spotřebitelské centrum analyzovalo triky, které […]

Číst více
Neetické chování prodejců (1.část)

Pricníp prodejců V poslední době jsou spotřebitelé vystavování neetickému chování výrobců potravin ia drogistických potřeb. Tito obchodníci jsou čím dál vynalézavější v nápadech, jak za méně zboží vytáhnout z lidí více peněz. Otázkou však zůstává, jak dlouho bude trvat, než si toho zákazníci všimnou a přestanou od těchto „vychytralých“ prodejců výrobky kupovat. Německé Spotřebitelské centrum analyzovalo […]

Číst více
Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

Proti nekalé soutěži rozlišujeme dva prostředky ochrany, a to soukromoprávní a veřejnoprávní. Soukromoprávní sankce Osoby, jejichž práva baly nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou se proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel, aby odstranil závadný stav, nebo může dojít k náhradě škody, apod. Výsledek se odvíjí od uplatnění svého práva u příslušného soudu, kterým je […]

Číst více
Vyvolání nebezpečí záměny (nekalá soutež)

Vyvolání nebezpečí záměny je chápáno jako užití firmy nebo názvu osoby nebo označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem, užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné, např. označení obalů, tiskopisů, reklamních prostředků, a také napodobení cizích výrobků. (Obchodní […]

Číst více
Nekalé obchodní praktiky, nekalá soutěž

V současné době je čím dál více nutné zůstávat na pozoru vzhledem k neustále se propracovanějším nekalým obchodním praktikám a nekalým soutěžím, a to jak ze strany soutěžitelů, tak také ze strany spotřebitelů. Vymezení základních pojmů k nekalé soutěži Nekalá soutěž je upravena zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to v ustanoveních § 44 až § 55. Nekalá […]

Číst více