Šifrování

Používá se proto, aby se zpráva stala nečitelnou pro neoprávněnou osobu. Znamená převádění vnímatelných a srozumitelných slov a číslic do kódované podoby, která nedává smysl. Při každém novém navázání spojení klienta a banky dojde k vygenerování a výměně náhodného klíče, následně použitého na kódování probíhající komunikace. Počet potenciálních klíčů k zámku je závislý na síle […]

Číst více
Rozhodující roli v oblasti podniku hrají tři role

– strategie podniku – kapitálové zdroje a financování růstu – vzájemný vztah mezi státem, podnikem a zaměstnanci. a) strategie podniku Japonsko velmi brzy poznalo, že své výrobky může prosadit na světových trzích jen tehdy, zaujme-li čelní pozici v oblasti nákladů a kvality.S využitím mzdy, centralizace výroby, investic do automatizace, standardizace výrobků, zvýšení seriovosti výroby a […]

Číst více
Makroekonomické výhody

Spolurozhodování o měnové politice eurozóny Se vstupem do eurozóny se vedení České národní banky bude moci podílet na měnové politice Evropské centrální banky. Tento orgán rozhoduje o klíčových úrokových sazbách, a tím významně ovlivňuje fungování evropské ekonomiky jako celku i jednotlivých národních ekonomik. Tlak na rozpočtovou kázeň Česká republika bude jako člen eurozóny vystavena vyššímu […]

Číst více
Zabezpečení internetového bankovnictví

Každý klient se především zajímá o otázku bezpečnosti svých peněz. Je to velmi důležitý aspekt, při výběru formy spojení s bankou, ale i při výběru banky samotné. Bezpečnost je velmi důležitá u všech druhů elektronického bankovnictví, ale speciálně u internetového bankovnictví je to značně důležitý aspekt fungování tohoto produktu. Bezpečnostní politika bank musí být zaměřena […]

Číst více
Stimulační systémy

V těchto systémech se nejvýrazněji projevují zvláštnosti japonského systému řízení. Obsahují různá specifika, velmi spletitou síť neobvyklých vazeb a chování. Jsou středem všeobecného studijního zájmu, protože je jim připisován největší podíl na dosahování vysoké produktivity japonské výroby. Tyto systémy svou celkovou orientací na lidskou aktivitu zásadně ovlivňují vnitřní výkonost celkového systému. Motivační systém je definován […]

Číst více
Výměna českých korun na eura

Proces zavádění eura do hotovostního oběhu bude řízen  Českou národní bankou. Očekává se, že po dobu nejméně šesti měsíců od zavedení eura bude možné vyměňovat bezplatně české koruny na eura u komerčních bank, v pobočkách ČNB a u dalších vybraných subjektů. Po uplynutí šesti měsíců bude výměnu provádět již jen ČNB. Mince budou moci být vyměňovány […]

Číst více
Internet banking

Internetové bankovnictví představuje v podstatě obdobu homebankingu, avšak s jedním velkým rozdílem. K používání internetového bankovnictví není nutná instalace žádného speciálního programu. Přístup do banky k účtu je možný z jakéhokoliv počítače na světě, který splňuje minimální konfiguraci, který je připojen k Internetu. Pro zajištění bezpečnosti je nutné, aby klient a banka měli k dispozici […]

Číst více
Japonský systém řízení

Plánovací systémy Makroekonomický systém plánování se vztahuje k plánování ekonomiky jako celku.jeho funkcí je dosahování stanovených ekonomických cílů a dosažení určité koordinace činností mikroekonomických jednotek v zájmu rozvoje celé ekonomiky. Prakticky uplatňovaný systémový přístup k centrálnímu plánování není shodný s dříve u nás užívaným pojetím, je založen na trvalé pozornosti japonských odborníků, kteří se věnují […]

Číst více