Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy

Stručný historický vývoj Zatímco na začátku lidské civilizace docházelo nejprve ke směně zboží za jiné zboží (tzv.prostá  směna  zboží),  v určité  historické  fázi  se  objevují  peníze  jako  prostředek  směny. Penězi se stalo specifické zboží, které vyřešilo nedostatky předcházejícího způsobu, tj. především nepřesnou souměřitelnost, nedělitelnost některého druhu zboží a nestálost navzájem směňovaných hodnot Protože právě tyto […]

Číst více
Současný management

V současném managementu lze sledovat několik základních škol. Obvykle však v praktickém provedení nelze tak jednoznačně některou z nich vydělit. Kvalitativní škola Snaží se maximálně formalizovat řešení problémů a zavést do procesu managementu výpočetní techniku.Využívá poznatky řady disciplín při zdůrazňování matematických metod. Na základě rozvoje operačního výzkumu , teorie pravděpodobnosti, kybernetiky a dalších disciplín je […]

Číst více
Úspěšná práce s týmem

Práce s týmem Kniha „Erfolgreiche Teamarbeit, 25 Regeln für Teamleiter und Teammitglieder“ od Rolfa Meiera z roku 2007 vyšla v českém překladu od Daniely Vrbové v roce 2009 v nakladatelství Grada Publishing pod názvem „Úspěšná práce s týmem, 25 pravidel pro vedoucí týmu a členy týmu.“  Rolf Meier patří mezi německy píšící autory zabývající se tématem týmové práce. Mezi jeho […]

Číst více
Nekalé obchodní praktiky, nekalá soutěž

V současné době je čím dál více nutné zůstávat na pozoru vzhledem k neustále se propracovanějším nekalým obchodním praktikám a nekalým soutěžím, a to jak ze strany soutěžitelů, tak také ze strany spotřebitelů. Vymezení základních pojmů k nekalé soutěži Nekalá soutěž je upravena zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to v ustanoveních § 44 až § 55. Nekalá […]

Číst více
Počátky jednotné měny

Rok 2002 přinesl do fungování Evropské unie nový a významný prohlubující integrační prvek – společnou měnu euro. Stejně jako při vzniku prvních společných evropských orgánů, tak i dnes je projekt jedné evropské měny spojován s obavami i nadějemi. Samotná Smlouva o EHS se do projektu jednotné měny odvážila jít jen málo. „Konjunkturní politika“ a měnové […]

Číst více
MOTIVACE

Co je to motivace V současné době se motivace a mimořádné oceňování personálu rozvíjejí a začíná být plně vnímána jejich důležitost. Velké organizace, zvláště pak mezinárodní řetězce, mají velmi propracované motivační systémy. Tímto tématem se již řadu let zabývají personální agentury, které mohou pro danou firmu vytvořit určitý systém odměňování a motivace personálu v souladu […]

Číst více