Technické indikátory vycházejí z analýzy tržních údajů, cenových charakteristik a objemů obchodů celkového trhu nebo jednotlivých titulů. Často se využívají indikátory šíře trhu, které sledují růst či pokles akcií k určitému datu, historická maxima a minima, zaznamenávají počet akcií, které dosáhly svého maxima nebo minima.

Klouzavé průměry jsou nejčastěji používaným nástrojem technické analýzy. Jejich využití slouží k identifikaci míry a směru pohybu akciových kurzů. Klouzavý průměr v principu spočítáme jako součet uzavíracích kurzů za určité období podělený počtem dnů v období. Klouzavé průměry se používají v dlouhodobém období (200 obchodních dnů), ve střednědobém období (50 obchodních dnů) a krátkodobém období, kdy se provádí výpočet pomocí několika dnů.

S klouzavými průměry se pracuje tak, že se nanáší do stejného grafu jako aktuální kurz sledované akcie. V případě, že graf krátkodobého průměru protne graf aktuálního kurzu ze spodu, je to jasný signál k prodeji. Naopak, protne-li graf krátkodobého průměru graf aktuálního kurzu ze shora, je to signál k nákupu. Takovýchto signálů bývá mnoho a některé z nich bývají pouze falešné signály. Silnějším signálem je protnutí grafu střednědobého kurzu graf aktuálního kurzu nebo protne-li graf střednědobý graf krátkodobý, popřípadě graf dlouhodobý graf kurzu střednědobého. Používání dlouhodobějších grafů dává sice silnější signály, ale může být již pozdě na reakci na trhu.

Oscilátory jsou poměrové ukazatele. Jejich výhodou je to, že mohou být použity ať kurzy rostou či klesají, nebo jsou orientovány horizontálně a platí u nich, podobně jako u klouzavých průměrů, že čím je kratší zvolená délka, tím častěji dávají signály. Máme několik typů oscilátorů a nejčastěji jsou využívané momentum, MACD a RSI

Momentum zkoumá velikost změny cenové úrovně a ukazuje intenzitu oscilace kurzu. Počítá se tak, že se odečte uzavírací kurz dosažený před periodou n dnů od současného uzavíracího kurzu. Hodnota relativního ukazatele se pohybuje kolem hodnoty 100 a absolutního kolem 0. Pokud se protne hranice 0 nebo 100 směrem vzhůru, je to signál k nákupu, pokud se protne směrem dolů, je to signál k prodeji.