Odvětvová analýza zkoumá jednotlivá odvětví a identifikuje jejich rozdílné charakteristiky. V jednotlivých odvětvích, jako jsou stavebnictví, těžký průmysl, zemědělství a podobně jsou rozdílné podmínky. Proto se zkoumají faktory, jako je míra zisku, exportní schopnosti, inovační a technologická očekávání, regulace odvětví státem a jejich vliv na akciové kurzy.

Různá citlivost a výkyvy hospodářského cyklu v závislosti na odvětví dělí odvětvovou analýzu na odvětví cyklická, neutrální a anticyklická.

Cyklická odvětví – akciové kurzy společností se v cyklickém odvětví pohybují v souladu s hospodářským cyklem. Hlavním důvodem je možnost potencionálních klientů odložit nákup služby nebo zboží při špatném vývoji ekonomiky na později a naopak v případě, že je silná ekonomika, mají i potencionální zákazníci větší kupní sílu a nakupují více.

Klasickým odvětvím pohybujícím se v souladu s hospodářským cyklem je automobilový a letecký průmysl, elektrotechnický průmysl.

Neutrální odvětví – kurzy akcií téměř nereagují na hospodářský cyklus. Poptávka po produktech v tomto odvětví je téměř stabilní, protože z dlouhodobého hlediska nemohou potencionální klienti nákup dlouhodobě odkládat.

Anticyklická odvětví – kurzy akcií se pohybují proti hospodářskému cyklu. Pokud je ekonomika v recesi, daří se výborně akciím společností pohybujících se v tomto odvětví. V případě, že nastoupí expanze hospodářského cyklu, společnostem v tomto odvětví se přestává dařit.

Analýza konkrétních společností

Hlavním účelem analýzy konkrétní společnosti je rozpoznat, zda je vnitřní hodnota akcie zjištěná finanční analýzou hospodaření firmy vyšší nebo nižší, než je současná tržní cena akcie. Na akciovém trhu dochází neustále ke změnám, kdy se na základě nových informací mění kurzy akcií. Svou analýzu v pravidelných periodách provádějí také analytici, aby měli přehled o aktuální vnitřní hodnotě akcií. Ve velmi krátkém časovém období zpravidla akciový kurz osciluje kolem vnitřní hodnoty akcie.

Vlastní analýza zahrnuje tři na sebe navazující kroky:

Zpětná analýza – je zaměřena na prozkoumání vývojových trendů v minulosti. V případě, že v minulosti došlo k významným výkyvům, je důležité zjistit příčinu. Mezi zkoumané faktory zde patří nejčastěji přístup k finančním prostředkům, majetková struktura a její změny v minulosti, vývoj výnosů, a další. Zde je důležitě zejména pochopení výkyvů v časové souvislosti.