Na základě diverzifikace rizika nabízejí bankovní domy speciálně sestavené fondy, které jsou pak nabízené investorům.

Fondy peněžního trhu

Jde o nejméně rizikové investice do termínovaných vkladů bank nebo krátkodobých dluhopisů. Tyto fondy jsou vhodné pro krátký investiční horizont 6 měsíců – 2 roky. Nízké riziko však s sebou nese také nízký výnos, který nepřesahuje 2,5%.

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy nesou vyšší riziko než fondy peněžního trhu. Doba investování se pohybuje od 2 do 5 let a výnos pak mezi 3–5 % p.a. Riziko je stále nízké a investor v těchto typech fondů získá vyšší výnos než v bance.

Smíšené fondy

Smíšené fondy kombinují zejména akcie a dluhopisy. Riziko je díky části složené z akcií na střední úrovni a je vyšší než u fondů dluhopisových. Investice se doporučuje od 3 let do 6 let. Díky vyššímu riziku také můžeme očekávat vyšší výnos, který se pohybuje mezi 6-8 % p.a. Celková výnosnost pak závisí na zvoleném poměru dluhopisů a akcií.

Akciové fondy

Nesou vysoké riziko, které je však vyváženo nejvyšší výnosností ze všech typů fondů 9% p.a. a více. Portfolio se skládá převážně z akcií a doba investování je minimálně 5 let.

Analýza cenných papírů

Cílem investice je maximalizace užitku investora. Každá investice je charakteristická svou dobou splatnosti, výnosem a likviditou. Investice představuje pro investora odsunutí své okamžité spotřeby v důsledku očekávaného zhodnocení někdy v budoucnosti. Zhodnocení je vždy spojeno s rizikem, že se naše předpoklady nenaplní.

Každý investor by rád věděl, ve který okamžik má co nejlevněji cenný papír nakoupit, a naopak kdy má s řádným ziskem a co nejdráž cenný papír prodat. Investor často spekuluje nad vlastní cenou aktiva, na kterém by při vhodném pohybu kurzu mohl získat mnohem více, než na výnosech plynoucích z držení cenného papíru. Jakým způsobem se dá najít vhodný cenný papír u kterého je cena podhodnocená? Současné trhy nabízejí nepřeberné množství cenných papírů a investor tak má možnost investovat do cenných papírů prakticky neomezené prostředky na neomezenou dobu. Dalším důležitým aspektem je neustálé kolísání ceny, která reaguje velmi citlivě na mnoho podnětů. K tomu, aby si mohl investor vhodně vybrat, slouží analýza, při které se důkladně cenné papíry posuzují.