V této části se zaměříme pouze na část finanční analýzy, na kterou se zaměřují investoři při fundamentální analýze akciových trhů. Investory zajímá především rozbor ziskovosti jednotlivých akcií. Často využívaná část finanční analýzy je tzv. „Du Pontův rozklad“. Du Pontův rozklad je založen na postupném rozkladu vrcholového ukazatele na dílčí, které hlavní ukazatel zásadně ovlivňují. Systém je navržen tak, aby jednotlivé ukazatele sledovaly vzájemné vazby mezi poměrovými ukazateli. Klíčovými jsou rozklad ROA a ROE. Zde se zaměříme na ukazatele, a to na rentabilitu vlastního kapitálu ROE a míru zadrženého zisku B.

Další důležitý ukazatel rentabilita aktiv ROA (return of assets) poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, zda byla financována z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů. Rentabilita aktiv musí být vyšší než výpůjční úroková sazba, jen tehdy firma vydělává více, než platí věřitelům.

ROA můžeme dále dělit na ziskovou marži (čistý zisk / tržby) a rychlost obratu celkových aktiv. Zisková marže měří schopnost firmy kontrolovat náklady a minimalizovat daňové povinnosti. Po analýze rentability přistoupí analytik k rozboru využití aktiv, likvidity a zadluženosti.

Technická analýza

Na základě výsledků fundamentální analýzy můžeme určit, které akcie jsou na trhu podhodnocené a které nadhodnocené. Fundamentální analýza však není schopná určit nejvhodnější okamžik, kdy akcii prodat nebo koupit. K určení vhodného okamžiku se využívá technická analýza.

Grafická analýza

Za pomocí dat představujících vývoj kurzu jsou sestavovány různé typy grafů. Zde si ukážeme nejpoužívanější.